Internetom koluje ďalšia optická ilúzia, ktorá pobláznila ľudí na celom svete. Viete, koľko čiernych bodiek sa nachádza na obrázku?