Redakcia Hitky.sk 26. júna 2019 v článku s názvom “Naivní veriaci sa farárovi z Gelnice zložili na novú faru: Potom to prišlo!” mylne uviedla fotografiu kňaza Mgr. Jozefa Spišáka, ktorý pôsobí vo farnosti Hankovce.

Redakcia Hitky.sk 26. júna 2019 v článku s názvom “Naivní veriaci sa farárovi z Gelnice zložili na novú faru: Potom to prišlo!” mylne uviedla fotografiu kňaza Mgr. Jozefa Spišáka z farnosti Hankovce. Predmetný článok sa týkal CSILIC. Jozefa Spišáka z farnosti Smolnícka Huta.

Redakcia Hitiek a vydavateľstvo Next media Group, s.r.o. sa týmto hlboko a úprimne ospravedlňuje Mgr. Jozefovi Spišákovi za zverejnenie chybnej fotografie a vzniknutý omyl.