RIEŠENIA

Úloha č. 1 – Správnou odpoveďou je 10000 možností, keďže na každej pozíciií môže byť jedna z desiatich číslic 0-9. A 10x10x10x10=10000. Odpoveďou teda nie je, ako by mohlo niekoho navádzať 9999, pretože “prvou” možnosťou je 0000.

Úloha č. 2 – Ak ste počítali, že 51-5=46; 46-5=41, …,  6-5=1, a teda, že správna odpoveď je desaťkrát (alebo zjednodušene 51-50 (5×10), nemáte pravdu. Správna odpoveď je raz. Keďže 51-5=46 a ak by ste zase odpočítavali päťku, už by to nebolo od čísla 51.

Úloha č. 3 – Správnou odpoveďou je, že sa stal milionárom preto, že pôvodne bol miliardárom a ako filantrop sa rozhodol za symbolické ceny predávať sušienky v “chudobnejšej” krajine. Predal ich toľko až jeho majetok klesol pod miliardovú hodnotu.

Zdroj: Hitky | Foto: Pixabay