18-ročný Patrik sa po prepustení z väzenia na Slovensku, rozhodol pre nový život. Presťahoval sa aj s rodičmi do Veľkej Británie.