Na podnet niekoľkých nahnevaných divákov, začala polícia vyšetrovať prípadný podvod v audiotextových súťažiach, ktoré vysielajú komerčné televízie.