Už počas najbližších dní si bude celé Slovensko pripomínať pamiatku zosnulých rodinných príslušníkov či priateľov, v dôsledku čoho je očakávaný zvýšený počet účastníkov cestnej premávky. Polícia preto vopred upozorňuje, že prijala isté opatrenia, pričom v teréne bude nielen počas sviatkov zvýšený počet policajtov.

Napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii na Slovensku sa počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých očakáva mimoriadny počet účastníkov cestnej premávky. V dôsledku predmetného bude od štvrtku (28. októbra) do utorka (2. novembra) na cestách, v okolí cintorínov, kostolov, ale aj na železničných staniciach zvýšený počet policajtov. Tí budú dohliadať na dopravu, nakoľko v týchto dňoch sa vydávajú na cesty aj vodiči, ktorí jazdievajú zriedkavejšie, majú menej vodičských skúseností, prípadne sú už vo vyššom veku.

Polícia preto apeluje na verejnosť, aby bola na cestách obozretná, a taktiež upozorňuje na možnosť krádeží aj priamo na miestach posledného odpočinku. Cenné veci či vyššiu finančnú hotovosť preto nenechávajte v autách, v taškách na cintorínoch pri zapaľovaní sviečky, a rovnako zvážte aj návštevu miesta posledného odpočinku vo večerných hodinách.

“Nezabúdajte na to, že sa už v týchto dňoch stmieva oveľa skôr, preto používajte reflexné prvky, aby ste boli pre ostatných dostatočne viditeľní. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a odporúčania odborníkov zvážte cestovanie na hroby a návštevy príbuzných najmä v bordových a čiernych okresoch,” žiada polícia.

Polícia radí:

  • myslite na dostatočnú časovú rezervu, aby ste všetko stihli bez stresu
  • pri jazde autom buďte opatrní, ohľaduplní a predvídajte
  • zviditeľnite sa reflexnými prvkami
  • riaďte sa pokynmi policajtov
  • nedajte šancu zlodejom, nič si nenechávajte bez dozoru v aute, kostole ani na cintoríne
  • ak ste sa stali obeťou zlodejov, okamžite kontaktujte políciu

Zdroj: pol