Banky v posledných dňoch zaznamenali podozrivú komunikáciu, pri ktorej sa podvodníci snažili získať od klientov osobné údaje. Situácia je natoľko vážna, že odborníci sú nútení varovať ľudí, aby si dávali pozor na nové praktiky, tzv. scamy.

Bankové inštitúcie zachytili nové podvodné praktiky, tzv. scamy. Ide o formu podvodov, pri ktorých sú zneužité osobné údajne klienta. Podvodníci v úvode posielajú klientom e-maily, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, akoby išlo o oficiálnu komunikáciu zo strany banky. Klienta následne upozornia, že je nutné aktualizovať údaje alebo zvýšiť bezpečnosť pri spracovaní finančných prostriedkov.

Klient, mysliac si, že zabraňuje zlodejom v ukradnutí jeho peňazí, podvodníkom vlastne poskytne všetky informácie pre páchanie ekonomickej trestnej činnosti. Odborníci z tohto dôvodu vyzývajú k obozretnosti a odporúčajú, aby klienti momentálne s bankou komunikovali radšej telefonicky a podozrivé e-maily vymazali.

Zdroj: ta3.com  |  Foto: Pixabay