Vodiči, pozor! Práve dnes, 12. februára bude v Bratislave na cestách poriadne veselo. V dôsledku návštevy ministra zahraničných vecí USA budú uzatvorené viaceré ťahy, čím sa skomplikuje doprava v celom hlavnom meste.

Krajské riaditeľstvo PZ upozorňuje všetkých vodičov na obšírne obmedzenia, ktoré výrazne skomplikujú dopravu v celej Bratislave, ako aj hlavných príjazdových ciest do Bratislavy. V čase od 8.30 dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z letiska letiska, pričom dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1, a to v úseku od Zlatých pieskov po Most LaFranconi, ďalej Botanickej ul. a Devínskej cesty. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 10.00 hod.!

V čase cca od 10.00 hod do 14:30 hod bude striedavo obmedzovaná doprava na komunikáciách v centre mesta: Mlynská dolina, Búdková, Mudroňova, Palisády,
Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Banskobystrická, Štefánikova, Staromestská.

V čase od 13.30 hod dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z centra
mesta. Dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1 a to v úseku od Einsteinovej ul.
po výjazd na Letisko Bratislava. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 15.00 hod.

Polícia taktiež vyzýva vodičov, aby diaľnicu využívali najskôr po desiatej hodine, pričom v prípade, že máte v záujme z Bratislavy odísť po diaľnici D1, aby tak spravili v čase najneskôr do 14.00 hod., prípadne po 15.00 hod.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave účastníkov cestnej premávky touto cestou žiada,
aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a riadili sa pokynmi polície. Vodičov
žiadame, aby pokiaľ je to možné, sa uvedeným úsekom vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy a boli trpezliví.

Zdroj: Polícia SR