Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) informovala v utorok 6. marca o nevyhovujúcom potravinovom výrobku, ktorý sa nachádzal na slovenskom trhu. 

Ako informovala ŠVPS SR na svojej oficiálnej webovej stránke, pri kontrole v rámci potravinového dozoru bolo zistené, že v 2 odobratých vzorkách výrobku “Coop Jednota Tradičná kvalita” Hrozienka, á 150g s dátumom spotreby 31.8.2018, L:1872, (výrobca: KRUP s.r.o., Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica) bola v kontrolovanom znaku prekročená maximálna hodnota obsahu Ochratoxínu A (12,33 µg/kg a 14,46 µg/kg) nad limit (max. = 10,00 µg/kg).

Krajinou pôvodu je Uzbekistan.

“Vzorky vo vyšetrovaných ukazovateľoch nie sú v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov,” uviedla ŠVPS SR.

Výrobok bol stiahnutý z trhu!

Zdroj: svssr.sk, ilustračné foto/pixabay.com