HIV je vírus, o ktorom už každý z nás takmer určite počul, čítal alebo aspoň zaregistroval v médiách. Typickou tendenciou nás Slovákov je však myslieť si, že sa nás niečo podobné netýka a tieto vírusy sa vyskytujú len v zahraničí. Opak je pravdou. Úrad verejného zdravotníctva SR totiž už aj na Slovensku eviduje zvýšený počet nakazených týmto vírusom, a to už od začiatku 21. storočia.

HIV môžeme v jednoduchosti charakterizovať ako vírus nedostatku ľudskej imunity, ktorým je napadnutý imunitný systém človeka, a ten sa potom nedokáže účinne brániť voči ochoreniam. Vírus napadá v organizme určitú skupinu bielych krviniek, T lymfocytov, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. Niekedy sa môžu príznaky tohto vírusu prejavovať podobne ako pri chrípke, niekedy si dokonca človek nemusí aj niekoľko rokov všimnúť, že je chorý. Práve vtedy vzniká nebezpečenstvo nakazenia inej osoby, keďže najtypickejším spôsobom jeho prenosu je pohlavný styk. Tento vírus sa považuje za pôvodcu nebezpečného ochorenia AIDS. Video zobrazuje vizualizáciu pôsobenia tohto nebezpečného vírusu.

Alarmujúce sú čísla, ktoré sa v súvislosti s týmto vírusom objavili na Slovensku minulý rok. Počet takýchto prípadov bol 87 (doteraz najviac zaznamenaných prípadov počas jedného kalendárneho roka), z toho trom sa stal vírus osudným a spôsobil im smrť. U desiatich z nich sa vírus dostal do štádia AIDS. Nebezpečenstvom tohto ochorenia je práve to, že o ňom človek ani nemusí vedieť. Podľa odborníkov na jedného nakazeného pripadajú ďalší dvaja, ktorí o ochorení nevedia.

Ochorenie sa u nás vyskytuje predovšetkým vo väčších mestách. Súvisieť to môže s voľnejším spôsobom života, väčším množstvom ľudí, či príchode cudzokrajných osôb, ktoré môžu byť potenciálnym prenášačom tohto vírusu.

Napriek stúpajúcemu trendu tohto vírusu na Slovensku, nie sme na tom až tak zle. V rámci Európskej únie sa zaraďujeme ku krajinám s nižším počtom tohto ochorenia. Napriek tomu, je potrebné brať na zreteľ alarmujúce čísla z minulého roka a nezanedbávať prevenciu. Vyšetriť sa je možné anonymne, a to v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Zdroj: cas.sk, hivaids.sk | Foto: depositphotos.com | Video: YouTube