Po roku pandémie si možno viacerí mysleli, že najhoršie bude za nami. Avšak, európske krajiny pritvrdzujú v lockdownoch aj v kontrole hraníc. Ak sa v najbližších dňoch chystáte do Poľskej republiky, dávajte si pozor na zmenu pravidiel pri prechode hraníc.

Ministerstvo zdravotníctva informuje, že od 27.2.2021 je povinné pri vstupe do Poľska absolvovať 10-dňovú karanténu. Po prekročení hraníc je zároveň nutné sa preukázať negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, nie starším ako 48 hodín.

Výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe zo Slovenska alebo Česka na územie Poľska platí pre:

 • vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy;
 • vodičov motorových vozidiel do 3,5 tony vykonávajúcich prevoz tovarov;
 • žiakov a študentov študujúcich v Poľskej republike alebo v susednej krajine a ich zákonných zástupcov, ktorí prekračujú hranice spolu s nimi, aby im umožnili toto vzdelávanie;
 • osobami, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou;
 • osobami, ktoré prekročia štátnu hranicu v rámci výkonu profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností v Poľskej republike alebo v susednej krajine;
 • osoby s negatívnym testom na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starším ako 48 hodín od obdržania výsledku, hraničná kontrola akceptuje výsledky testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

Platia nasledovné výnimky z karantény pre:

 • osoby tranzitujúce cez územie Poľskej republiky do miesta bydliska alebo pobytu na území iných členských štátov Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska a ich manželov / manželky a deti;
 • vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy;
 • vodičov motorových vozidiel do 3,5 tony vykonávajúcich prevoz tovarov;
 • žiakov a študentov študujúcich v Poľskej republike alebo v susednej krajine a ich zákonných zástupcov, ktorí prekračujú hranice spolu s nimi, aby im umožnili toto vzdelávanie;
 • osobami, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou;
 • osobami, ktoré prekročia štátnu hranicu v rámci výkonu profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností v Poľskej republike alebo v susednej krajine;
 • osoby s negatívnym testom na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starším ako 48 hodín od obdržania výsledku, hraničná kontrola akceptuje výsledky testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

V súčasnosti sú otvorené všetky hlavné hraničné priechody medzi SR a Poľskom.

Zdroj: mzv.sk | Foto: Facebook