Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo veľké zmeny, ktoré sa dotknú nezamestnaných Slovákov. Takéto veľké zvyšovanie dávok a príplatkov tu ešte nebolo!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na čele s Richterom (Smer) predstavilo novely zákonov, ktoré vstúpili do platnosti od 1. apríla 2019. Nezamestnaní na Úradoch práce tak pocítia zmeny, ktoré sa poriadne dotknú ich peňaženiek.

Ministerstvo sa totiž rozhodlo navýšiť dávky v hmotnej núdzi, ktoré sa nemenili od roku 2009. Po desiatich rokoch tak príde k navýšeniu o 5% a zavedie sa valorizačný mechanizmus, vďaka ktorému sa budú dávky upravovať každý rok. Rezort chce zároveň nezamestnaných motivovať k tomu, aby si získali riadne platenú prácu.

Členovi domácnosti, ktorej sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu, sa pripíše nárok aj na aktivačný príspevok viac ako 132 eur mesačne. Ministerstvo sa rovnako chystá posilniť motiváciu na prácu predĺžením obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov s vyššou sumou platenou 12 mesiacov a nižšou sumou vyplácanou zvyšných 6 mesiacov. Úrady práce majú byť po novom ústretovejšie pri uplatňovaní dávok v hmotnej núdzi v rodinách so študujúcimi deťmi alebo s pracujúcimi deťmi do 25 rokov.

Richter potvrdil zvyšovanie dávok v hmotnej núdzi

Zdroj: Employment.gov.sk │ Foto: Pixabay.com, YouTube