Slovný výraz „zaočkuj babku“ je pomerne často využívaným mottom ministerstva zdravotníctva. Vzhľadom k neuspokojivému počtu dôchodcov v čakárni sa vláda rozhodla zatraktívniť presviedčacie schopnosti mladých ľudí smerom k starším. Každému sprievodu nad 18 rokov tak poskytli očkovanie v rovnaký čas ako dôchodcovi, ktorého prinesie.

Ministerstvo zdravotníctva však avizuje zmeny, ktoré nastali v procese registrácie sprievodu človeka nad 70 rokov. Prihlásiť sa do systému musí rovnako ako dôchodca, tak aj jeho sprievod. „Senior nad 70 rokov musí pri registrácii uviesť, že príde so sprievodom a vyplniť aj vaše rodné číslo. Ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod,“ informuje MZ SR.

Pre vekovú skupinu 70+ je v prihlasovacom formulári čakárne voliteľná možnosť naviac, a to pridať sprievod. Ak je už plánovaný sprievod seniora zaregistrovaný, systém ich po tomto postupe automaticky spáruje. Pokiaľ sprievod zaregistrovaný zatiaľ nie je, musí tak urobiť najneskôr do 24 hodín od registrácie seniora. Obaja pôjdu do očkovacieho centra podľa výberu seniora a budú informovaní formou SMS a emailom. Preferovaný výber okresov sprievodu nebude braný do úvahy.

Základné podmienky

  • Vek sprevádzajúcej osoby musí byť minimálne 18 rokov
  • Sprevádzajú osoba musí fyzicky sprevádzať seniora nad 70 rokov do očkovacieho centra
  • Senior môže mať len jedného sprievodcu s nárokom na očkovanie
  • Možnosť zaočkovať sprievod platí len od prvej dávky vakcíny
  • Sprevádzajúca osoba dostane rovnakú vakcínu ako senior
  • Senior nad 70 rokov a jeho sprievod nemusia byť príbuzní.

Ak senior registráciu zruší, sprievod bude automaticky pridelený naspäť do Čakárne a bude mu pridelená vakcína a čas vakcinácie podľa veku. Pokiaľ registráciu zruší sprievodná osoba, dôchodca sa na plánované očkovanie dostaví podľa toho, ako bolo naplánované. Ak senior termín odloží, automaticky bude odložený aj termín sprievodu.

Upozornenie ministerstva zdravotníctva: „Neregistrovaný sprievod nebude zaočkovaný s platnosťou od soboty 8.5.2021. Výnimka platí pre osoby nad 70 rokov, ktoré mali pridelený termín ešte pred dátumom 6.5.2021 , tie nemusia rušiť svoju registráciu a môžu si priviesť sprievod aj bez registrácie. Pre osoby, ktorým bude pridelený termín od dátumu 6.5.2021, počnúc týmto dátumom, platí, že sprievodná osoba musí byť registrovaná v systéme a musí sa vedieť preukázať SMS správou.“

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: MZSR | Foto: pixabay.com, canvas.com