Ako iste viete, štát Slovenská republika poskytuje dávky výsluhového zabezpečenia (známe aj ako výsluhový dôchodok) bývalým štátnym zamestnancom ako vojakom a členom bezpečnostných a záchranných zborov.

Predseda IVRA (Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík), pán Martin Halás, ale navrhuje, aby v rámci základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe mali všetci zdravotnícki pracovníci rovnaké podmienky ako vyššie uvedené skupiny.

„Ide všetko o povolania vykonávané vo verejnom záujme štátu. Zdravotníci zabezpečujú nezastupiteľné činnosti pre občanov a pre štát, služby vo verejnom záujme garantujúce základné ústavné aj sociálne práva občanov,“ konštatuje Halás

Postavenie zdravotníka podľa názoru IVRA postupne degraduje a aj preto má krajina stále menej zdravotníckych síl. „Motivovať mladých zdravotníkov, ale aj existujúcich, zotrvať alebo sa vrátiť do systému, je možné iba kombináciou finančných opatrení spojených s posilnením spoločenského statusu zdravotníkov v spoločnosti,“ poznamenáva šéf IVRA.

Ako výzva by to mala byť aj pre nové vedenie ministerstva zdravotníctva. „Takýto sociálny systém by bol motivačný v porovnaní s krajinami, kde odchádzajú naši zdravotníci a poskytoval by zdravotníkom primerané finančné ohodnotenie, ale aj spoločenský status,“ dodával v mene inštitútu pán Halás.

Zdroj: Zdravotnickydenik.cz | Foto: Pixabay