V mesiacoch október a november robila spoločnosť Scio prieskum na stredných školách, ktorý bol zameraný na budúcnosť študentov maturitných ročníkov, ktorí odpovedali predovšetkým na otázky ich ďalšieho štúdia. Výsledky sú pre mnohých zrejme zarážajúce, no rozhodne nie šokujúce vzhľadom na aktuálny trend.

[sociallocker]Prieskumu sa, samozrejme, nezúčastnili všetci maturanti, no vzorka je dosť značná na to, aby sa dali vyhodnotiť závery, ktoré bijú na poplach. Podľa prepočtov totižto vychádza, že takmer polovica študentov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokých školách, má záujem o štúdium v Česku. Už minulý rok si dalo prihlášku na české vysoké školy viac ako jedenásť tisíc slovenských študentov, z ktorých sa reálne na školu dostalo viac ako päť tisíc. Tento rok by to číslo mohlo byť ešte vyššie. A čo je ešte viac alarmujúce, je fakt, že medzi tými, ktorí chcú ísť do Čiech, sú aj tí najtalentovanejší študenti. Záujemcovia o štúdium v Česku sú najmä v oblastiach lekárstva, IT a ekonomiky.

Z výsledkov vyplýva, že vo všeobecnosti sa najviac študentov chystá na ekonomické odbory a oblasť IT, naopak najmenej má záujem o matematicko-fyzikálne či poľnohospodárske odbory. Taktiež z prieskumu vyplýva, že veľké množstvo študentov len pár mesiacov pred termínom poslania prihlášok stále nevie, na ktoré konkrétne fakulty sa bude hlásiť. Rozhoduje najmä predpokladaná kvalita výučby na škole, uplatnenie v praxi, no i sídlo fakulty.

Zdroj: ta3.com | Foto: studyatctu.com
[/sociallocker]