Novopečení rodičia Filip Tůma a Nela Pocisková už opustili brány nemocnice aj so svojím synom.