Len do dnešnej polnoci máte poslednú možnosť zapojiť sa do veľkého online sčítania obyvateľstva. Po tomto termíne už nebude žiadna dodatočná možnosť a ak ste tak neučinili, hrozí vám pokuta vo výške aj viac ako 200 eur, upozornila hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.

„Ešte aj v nedeľu počas dňa je možné volať na call centrum 02/20924919 a vyžiadať si v priebehu dňa asistenta. Služba je, samozrejme, zdarma,“ pripomenula Stauder.

Po 13.6. sa už nebude možné sčítať a tým, ktorí tak dovtedy neurobia, hrozia finančné postihy. „Za Štatistický úrad SR stále tvrdíme, že obyvateľ sa má sčítať na základe toho, že je presvedčený o užitočnosti projektu. Na druhej strane zákon hovorí, že obec môže udeliť tomu, kto sa nesčíta, pokutu od 50 do 250 eur,“ dodala.

Podľa posledných zverejnených údajov sa do sčítania zapojilo vyše 5,15 milióna ľudí, teda 91,4 percenta z predpokladaného počtu obyvateľov SR.

Zdroj: TA3