Už druhý týždeň sa v našich rádiách ozýva viac slovenskej hudby. Niektoré rozhlasové stanice sa však búria, a považujú to za zásah do ich programovej štruktúry. Proti zákonu, ktorý vstúpil do platnosti 1. apríla, sa postavilo až trinásť vysielateľov. Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila výnimku iba šiestim z nich. 

[sociallocker]Podľa novely zákona musia verejnoprávne aj súkromné rádia hrať viac slovenskej hudby. Za tú sa považuje také hudobné dielo, ktorého minimálne jeden autor hudby, alebo textu, má, alebo mal, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Pochopiteľne sem patria aj všetky skladby s textom v slovenskom jazyku.

Rockové rádiá nemusia

Anténa Rock, rádio One Rock, Aligator – Classic Rock Radio, Rocková republika, rádio Devín a rádio Patria práve z hľadiska ich programového zamerania nemusia svoj vysielací čas vyhradiť slovenskej tvorbe.
Čiastočnú výnimku dostalo rádio Best FM, rádio Pyramída, rádio One Retro a rádio Vlna.
Aj keď licenčná rada vyhovela väčšine, najväčším hráčom na trhu ich požiadavky zamietla. Všetky tri stanice, Europa 2, Fun rádio aj Expres sa chceli vyhnúť povinnostiam vyplývajúcich zo zákona.
Pri rockových rádiách predseda licenčnej rady, Miloš Mistrík, argumentoval, že slovenská rocková hudba nie je natoľko rozvinutá, aby naplnila 20% kvótu.

Výnimky sú udelené na dobu určitú, a to konkrétne do konca kalendárneho roka 2016. Od nového roka sa totiž kvóty majú ešte zvýšiť. Momentálne sa staniciam ráta slovenská hudba hraná medzi 6. hodinou a polnocou, no šesťhodinový nočný úsek, aký zvolilo napríklad Fun rádio, sa do ,,vymeriavacieho základu,, rozhodne nepočíta.

 

Zdroj: ta3.com | Foto: Tumblr, Instagram [/sociallocker]