Už druhý týždeň sa v našich rádiách ozýva viac slovenskej hudby. Niektoré rozhlasové stanice sa však búria, a považujú to za zásah do ich programovej štruktúry. Proti zákonu, ktorý vstúpil do platnosti 1. apríla, sa postavilo až trinásť vysielateľov. Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila výnimku iba šiestim z nich.