Televízia Markíza zaplatí obrovskú pokutu. Tento týždeň dostala od Rady pre vysielanie a retransmisiu rekordnú pokutu vo výške 60 000 eur. Televízia, ktorá odvysielala film pre dospelých však dostala oveľa menej!

[sociallocker]Televízia Markíza je v šoku! Rada pre vysielanie a retransmisiu jej uštedrila poriadne mastnú pokutu za to, že odvysielala súťaž s nejasnými pravidlami, v ktorej neuznala správnu odpoveď diváka. Oproti tomu menšia stanica TV8, ktorá na svojich obrazovkách odvysielala v ranných hodinách po*nografiu, dostala oveľa menšiu pokutu. „RVR uložila sankciu 60 000 eur vysielateľovi Markíza-Slovakia (programová služba Dajto) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy), ku ktorému došlo v dňoch 21., 23., 24., 27. a 29. 10. 2015 odvysielaním piatich komunikátov Akčná výhra, ktoré neobsahovali jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy a dňa 22. 10. 2015 odvysielaním komunikátu Akčná výhra, v ktorom nebola uznaná správna odpoveď telefonujúceho diváka,” informuje hovorkyňa Lucia Jelčová. Zaujímavý je fakt, že televízia, ktorá odvysielala program, ktorý môže narušiť fyzický, psychický a morálny vývin maloletého diváka, dostala O RVR oveľa menšiu pokutu. RVR to odôvodnilo s tým, že TV Markíza porušila zákon opakovane a že stanica Dajto má oveľa väčší dosah na diváka ako televízna stanica TV8.

Zdroj: topky.sk | Foto: Facebook [/sociallocker]