Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) upozornila prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky na nevyhovujúci výrobok nachádzajúci sa na slovenskom trhu, pričom bol zistený počas úradnej kontroly.

V priebehu kontroly zdravotnej nezávadnosti výrobkov v predajni METRO na ulici Americká trieda v Košiciach sa objavili nezrovnalosti v prípade jedného z tovarov. Ide o ,,Med kvetový lipový, 900 g, DMT: 17.8.2024, šarža M21L2004, krajina pôvodu: zmes medov EÚ a mimo EÚ, výrobca MEDAS s.r.o., Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves“.

Vo vzorke bola zistená prítomnosť rezíduí veterinárneho liečiva tylozín. Ide o makrolídové antibiotikum a bakteriostatickú kŕmnu doplnková látku, ktorá sa využíva vo veterinárnej medicíne. Jeho použitie v potravinách je v krajinách Európskej únie zakázané. Inšpektori nariadili okamžite stiahnuť uvedený výrobok z trhu.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: svps.sk  |  Foto: svps.sk, depositphotos.com