POZOR! Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na oficiálnej webovej stránke na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).

Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky, na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva upozorňuje na nevyhovujúce výrobky v súvislosti s bielením pokožky. Analýza daných produktov preukázala, že sa v nich nachádza ortuť vo zvýšenej miere.

Ortuť v ľudskom organizme môže spôsobiť bolesti hlavy, nespavosť, zhoršenie vyjadrovacích schopností, pamäte, stratu zraku alebo sluchu. V prípade, ak sa dostane ortuť do tela tehotnej ženy cez pokožku, môže to byť nebezpečné pre vyvíjajúci sa plod, pričom môže dôjsť k mentálnemu poškodeniu novorodenca.

Brightening moisturising solution

Ligtening beauty cream

Creme C.T.R.

Natural fairness cream

Whitening cream

Face beauty cream

Savon gomnant exfoliating soap

Fade out cream

Knee & albow lightening cream

Lightening Serum Anti-Ageing

Ultra moisturising body cream

Zdroj: uvzsr.sk  |  Foto: uvzsr.sk, Pixabay