Živnostníci pozor, od januára prichádza zásadná zmena v Sociálnej poisťovni, ktorá sa dotkne obrovského množstva Slovákov. Od 1. januára bude platiť nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby a aj dobrovoľne poistené osoby.

 

Nový vymeriavací základ však zasiahne aj zamestnancov a zamestnávateľov. Aby sa v tom ľudia vedeli zorientovať, Sociálna poisťovňa pripravila pomôcku s názvom Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2018, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.socpoist.sk.

V spomínanej tabuľke sa nachádzajú všetky nové sadzby na jednotlivé poistenia. Ide teda o nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, rezervný fond solidarity a aj úrazové. Nové sadzby, ktoré budú platiť od 1. januára si tu môžete zistiť z pohľadu SZČO, DPO, zamestnanca, ale aj zamestnávateľa.

V tabuľke sú vypočítané aj sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia nielen z minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu. Pod tabuľkou sa tiež nachádzajú detaily položiek, ktoré sú uvedené v tabuľke. Ak chcete vedieť, aké novinky ohľadom sociálneho poistenia vás čakajú od nového roka, oboznámte s tým na spomínanej stránke.

Zdroj: tvnoviny.sk | Foto: pixabay