Banka pôsobiaca nielen na Slovensku sa postupne stiahne z trhu a to najneskôr do konca prvého polroku 2017.