Svoju mladosť prežila počas krušných rokov druhej svetovej vojny, kedy smrť bola každodennou realitou v nejednom európskom meste. Napriek tomu vojnu prežila a bola účastná identifikácie pozostatkov strojcu nacistickej ideológie, Adolfa Hitlera. Reč je o vojnovej tlmočníčke Jelene Kaganovej, ktorá skonala v utorok 25. apríla 2017 v úctyhodnom veku 98 rokov. Pripomeňme si túto veľkú osobnosť najtmavšej etapy našich dejín.

Na sklonku vojny, keď sa červená armáda začala prebíjať zdevastovaným Berlínom, sa Jelena Kaganova zúčastnila pátrania po zostatkoch “vodcu” vtedajšieho nacistického Nemecka. V záhrade Hitlerového bunkra sa našli ľudské pozostatky, medzi ktorými bola aj čeľusť, ktorú mala Kaganova niekoľko dní v úschove. O čeľusti sa domnievali, že patrí Hitlerovi. Identita pozostatkov nakoniec ukázala, že sa naozaj jedná o nemeckého pohlavára, čomu dopomohol aj rozbor chrupu, ktorý uschovala práve Kaganova.

Na to, aby bola identifikácia hodnoverná, bolo ale potrebné čeľusť spolu s Hitlerovou zdravotnou kartou dopraviť do Moskvy a podrobiť ich dôkladnému rozboru. Aj v tomto prípade zaúradovala práve Jelena, ktorá chrup so zdravotnou kartou prepašovala do Moskvy vo svojom vrecku.

Ruska sa podieľala aj na prešetrovaní Hitlerovej samovraždy a po vojne sa venovala predovšetkým písaniu vojenskej prózy. Svoje diela vydávala pod pseudonymom Jelena Rževská. Niektoré jej knihy vyšli aj v prekladoch, napríklad v roku 2012 bola do češtiny preložená kniha pod názvom Zápisky válečné tlumočnice. Česť jej pamiatke.

Zdroj: report.az | Foto: depositphotos.com, databazeknih.cz