Najnovšie zasadnutie vlády prinieslo niekoľko bodov z dielne rezortu spravodlivosti. V prvom rade bola schválená novela protischránkového zákona, no pre Slovákov bude určite zaujímavejšia informácia, že boli zastavené exekučné konania. Aj v tejto oblasti sú však stanovené určité kritériá.

Ministri na poslednom rokovaní vlády rozhodli, že exekučné konania, ktoré sú staršie ako päť rokov budú zákonne zastavené. Uvedené opatrenie by mali urýchliť ukončenie exekučných konaní, kde sú vymáhané menšie čiastky dlžnej sumy. Veritelia síce môžu požiadať o novú exekúciu dlžníka podľa nového systému, no nemusí im byť vždy vyhovené.

Exekúcie, ktoré majú totiž občania voči verejným inštitúciám, ako napr. Sociálna poisťovňa, už však nebude možné vymáhať. Samozrejme, za predpokladu, že exekučné konanie trvá dlhšie ako päť rokov. Na Slovensku je viac ako 3,5 milióna exekučných spisov, ktoré by sa mali postupne týmto spôsobom zredukovať.

Zdroj: noviny.sk  |  Foto: Facebook/NR SR, Pixabay