Tento článok nemá nič spoločné s xenofóbiou ani rasizmom. Avšak nasledovné grafy ukážu, aký veľký rozdiel je medzi Európonou a Afrikou z demografického hľadiska. Pozrite sa s nami.

Web Populationpyramid.net prináša mnohé grafy, medzi nimi i tie, aké je vekové zloženie obyvateľstva jednotlivých štátov sveta. A rozdiel medzi Európou a Afrikou je skutočne gigantický.

SLOVENSKO

Na Slovensku je aktuálne najviac percent obyvateľov vo vekových kategóriách 30+ a 40+, no skoro tretina ľudí má viac ako 50 rokov. Naopak, do 19 rokov je len cca 21% občanov. Podobné to je vo väčšine Európy. Avšak čo africké štáty?

→ POPULAČNÁ PYRAMÍDA V SRBSKU A NEMECKU

→ POPULAČNÁ PYRAMÍDA V SENEGALE A NIGÉRII