Mali ste niekedy pocit, že už dlho stojíte na jednom mieste a nedokážete sa odraziť? Bohaté a úspešné ženy zhrnuli svoje “know-how” do štyroch bodov, ktoré sa vám na ceste životom určite zídu!

[sociallocker]

1. Plánovanie

Úspešné ženy si vždy určia cieľ a na ceste za ním sa držia pevne stanovených bodov. Sú to práve disciplína a pripravenosť, ktoré im pomáhajú preplávať tažkými časmi, rovnako ako jasná predstava o výsledku vynaloženého úsilia.

2. Krátkodobé ciele

Niekedy krátkodobá stratégia, s realizovateľnými a jednoduchšími úlohami, dosiahnuteľnými v krátkodobom časovom horizonte, môže mať oveľa väčší význam než predstavy, o ktorých premýšľate s niekoľkoročným časovým predstihom.

3. Ľudia okolo vás

Mnoho úspešných ľudí priznáva, že za svoje úspechy vďačia ľuďom, na ktorých v živote natrafili. Dbajte na pravidelné stretávanie sa s ľuďmi, ktorým veríte, a nikdy neberte na ľahkú váhu ich spätnú väzbu.

4. Prekonať strach

Všetci máme strach zo zlých krokov a rizík, ktoré so sebou život prináša. Úspešná podnikateľka Carissa Reiniger však tvrdí: „Zlyhania a pády sú pre dosiahnutie úspechu nevyhnutné. Priama akcia je neraz jediným spôsobom, ako strach prekonať. Poďte do toho, neobávajte sa chýb a naučte sa poučiť z vlastných neúspechov. O nich by vedeli rozprávať aj tí, do ktorých by ste to nikdy nepovedali.“

Zdroj: diva.aktuality.sk | Foto: flickr.com [/sociallocker]