Svet obletela informácia o usmrtení levích mláďat, ktoré sa narodili vo švédskej ZOO. Ľudí však viac zarazil a šokoval dôvod, prečo sa pracovníci rozhodli tieto vzácne zvierata usmrtiť. 

Smutná udalosť sa odohrala vo švédskom meste Borås, kde sa miestna zoologická záhrada priznala k naozaj ohavnému činu. Vedenie zoologickej záhrady informovalo verejnosť o tomto kroku prostredníctvom tlačovej správy, kde riaditeľ BO Kjellson celému svetu vysvetľoval dôvod, čo ich k tomuto konaniu viedlo. Magazín People takto citoval jeho výpoveď.

,,Od roku 2013 sme boli nútení utratiť deväť levov, pretože sme ich nemali kde umiestniť. Vybrali sme jedincov, ktorí mali menej ako dva roky a museli byť zo svorky vyčlenení z dôvodu agresívneho správania. Keďže sa levy nedali umiestniť do iných komunít, nezostalo nám nič iné, ako ich uspať.“

Udalosť rozoberala aj švédska verejnoprávna televízia SVT, v ktorej riaditeľ ZOO uviedol, že sa zo všetkých síl snažili zvieratá umiestniť na nové miesta alebo ich predať, no nikto ich nechcel. Šokujúcim bolo aj priznanie, že takéto praktiky sú bežné a zamestnanci sa ani nepokúšajú to skrývať. Kompetentní to berú ako prirodzenú súčasť života, no ak by vraj mali na výber, určite by to dopadlo inak. Riaditeľ tiež celý svet ubezpečil v tom, že pracovníci dodržiavajú všetky postupy Svetovej a Európskej asociácie, ktorými sa musia riadiť a tiež nezabúdajú ani na etický kódex, ktorým sú všetci viazaní.

Aj keď sa metódy zoologickej záhrady zdajú kruté a zbytočné, asociácia jej vyjadrila v tomto konaní svoju plnú podporu, pričom uviedla, že o týchto skutkoch vie a boli o nich vopred informovaní.

Ani tieto vyjadrenia však nedokázali presvedčiť o ich konaní všetkých ľudí, nakoľko mnohí veria, že osud týchto zvierat sa mohol skončiť úplne inak. Ako je to u vás? Obhájila by ZOO vďaka takýmto argumentom usmrtenie týchto mláďat?

Zdroj: Magazín People/SVT | Foto: pixabay/freepik