Tim Bengel má vo svete umenia stále miesto a to vďaka svojim jedinečným obrazom, ktoré vytvára. Jeho diela nie sú bežné, nepoužíva pri nich farby ako väčšina maliarov. Pri vytváraní týchto diel používa len dve veci – lepidlo a špeciálny piesok. A výsledok je viac než neuveriteľný!

Mladík vyrába vskutku netradičné obrazy, no o to viac sú originálnejšie. Pomocou lepu a piesku dokáže zhmotniť nielen tváre ľudí, ale i rôzne budovy zo sveta, ktoré sú do detailu prepracované. Tvorba jedného diela trvá aj niekoľko dní či týždňov, no aj tento náročný i zdĺhavý proces prináša so sebou svoje „ovocie“.

Video: YouTube ǀ Foto: Instagram