Tohto učiteľa určite milujú nielen deti, ale aj ich rodičia. Barry White Jr. z Charlotte v Severnej Karolíne ku každému žiakovi pristupuje naozaj originálne. Keď uvidíte, čo čaká jeho žiakov pred vchodom do triedy, pôjdete do kolien. Aj my chceme takého učiteľa!

Nacvičiť toľko originálnych spôsobov pozdravu muselo žiakom i učiteľovi trvať nejaký ten čas. Výsledok však nepochybne stojí za to! A na najbližšom rodičovskom združení to môžete ukázať všetkým triednym učiteľom 🙂

Zdroj: infospravy.sk | Foto: YouTube.com