Poznáme rebríček Top 10 najpoužívanejších mien za rok 2016 na Slovensku. Rebríček dokázal, že rodičia opäť využívajú hlavne slovanské mená.