Nie vždy dokáže dieťa samo vyriešiť svoje domáce úlohy a preto je nevyhnutná pomoc rodiča. Vo vyšších ročníkoch ale neraz nie sú už ani rodičia schopní pomôcť a na rad prichádzajú ďalší členovia rodiny, prípadne známi, susedia, kolegovia.

 

Riešenie:

Áno, jedná sa o úlohu, na ktorú je potrebné si zostaviť rovnicu, keďže hľadáme dve neznáme čísla a poznáme ich súčet a rozdiel. Žiaľ, tvorcom toto zadanie nevyšlo, keďže pre túto úlohu riešenie neexistuje.

Teda áno, existuje, ale to by musela byť úloha položená inak.

Možno zostaviť sústavu rovníc o dvoch neznámych, čo je učivo druhého stupňa, poprípadne o jednej neznámej.

Sústava rovníc:

M (malé) + V (veľké) = 49
M (malé) – V (veľké) = 36

Jedna rovnica:

36 + V + V = 49

V oboch prípadoch po uprave rovníc dostaneme výsledok, že veľkých psov bolo 6,5 a malých 42,5. A sami uznajte, že asi nikto neprihlási do súťaže polovicu psa. Tvorcovia úlohy teda zvolili buď nesprávne čísla (buď mali dať párny súčet psov alebo nepárny rozdiel) alebo sa mohli pýtať na niečo, čo sa dá rozdeliť na polovicu, pričom je otázne, či druháci poznajú zlomky alebo desatinné čísla.

Máte doma takého psíka aj vy? TOP 5 najinteligentnejších plemien!

Zdroj: Unilad | Foto: Depositphotos