Dievča so slúchadlami

Hoci je súčasná mladá generácia jazykovo oveľa zdatnejšia ako tá predchádzajúca, môže mať problém dorozumieť sa v krajinách, kde miestni nehovoria najrozšírenejším svetovým jazykom, teda angličtinou. Hlavne pri cestách do exotických destinácií sa odporúča mať so sebou prekladový slovník, lebo komunikačná bariéra môže ľuďom v cudzine narobiť nemalé problémy.