Od 1. januára 2019 nadobudlo účinnosť nové opatrenie, ktoré hovorí o skutočnosti, že rodičovský príspevok sa zvýši na turbulentných 220,7 eur mesačne. Mamičky si tak prilepšia o celých 6 €, pričom navýšenie vyplýva z nárastu životného minima z uplynulého roka.

Podľa zákona o rodičovskom príspevku sa daná suma zvyšuje k 1. januáru kalendárneho roka v rovnakej miere, v akej k 1. júlu predošlého roka išlo nahor životné minimum, a teda o 2,8 %.

Rovnakým dielom, a teda o 0,66 € sa zvýšil i prídavok na dieťa, ktorý od roku 2019 predstavuje sumu 24,34 €. Predmetná čiastka taktiež vyplýva zo životného minima, ktoré stúplo v priebehu druhej polovice uplynulého roka.

Príplatok k prídavku na dieťa, ktorý dostávajú nepracujúci dôchodcovia ako rodičia nezaopatrených detí, od 1. januára tohto roka z rovnakého dôvodu vzrástol o 31 centov na 11,41 eura mesačne.