Predstavitelia mesta Bánovce nad Bebravou sa rozhodli pre radikálny krok a na základe pravidla “trikrát a dosť” sa rozhodli vysporiadať s neprispôsobivými občanmi a ich čiernymi stavbami. Ešte predtým než k búraniu došlo, však prišiel šok!