Pri vstupe do Spojeného kráľovstva nastávajú pre návštevníkov nové pravidlá, v dôsledku ktorých budú mnohí potrebovať nielen pas, no v niektorých prípadoch aj víza. Ako to bude v prípade, že mienite Anglicko navštíviť za účelom štúdia, práce či výletu zo Slovenska?

Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje, že občania EÚ, EHP a občania Švajčiarska nebudú potrebovať na vstup do Spojeného kráľovstva víza na pobyt v Spojenom kráľovstve nepresahujúci 6 mesiacov (na účel turistiky, návštevy a podobne). V prípade, že plánujete v krajine ostať na dlhšie obdobie ako 6 mesiacov za účelom práce, štúdia či pobytu, vízová povinnosť sa na vás vzťahuje! O predmetné môžete požiadať prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budete musieť získať potrebný počet podov na udelenie víza.

Ak mienite vstúpiť na územie Anglicka, od 1. októbra 2021 budete potrebovať platný cestovný pas! „Osoby, ktoré sú zaregistrované v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settled Scheme), osoby s pobytovým povolením cezhraničného pracovníka a ďalšie osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, môžu naďalej používať svoj občiansky preukaz najmenej do 31. decembra 2025,“ uvádza ministerstvo. V opačnom prípade môžete občiansky ako platný cestovný doklad použiť len do 30. septembra 2021.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: MZV