V priebehu roka 2017 sa uskutočnia zmeny v mzdových či daňových nariadeniach, s ktorými by ste mali byť oboznámení. V článku nájdete podrobný prehľad zmien, ktoré nastanú.

Rodičovský príspevok

Posledné tri roky sa výška príspevku nezmenila, keďže sa nemenila ani suma životného minima. Do apríla tohto roka stále platí nezmenená suma 203,20 eura. Vláda schválila novelu zákona, ktorá od 1. mája 2017 zvýši sumu rodičovského príspevku v hodnote 213,20 eur.

Materská

Materská sa vymeriava zo základu alebo pravdepodobného denného základu, doteraz išlo o 70 % denného vymeriavacieho základu. Od mája tohto roku by sa malo zvýšiť na 75 %.  Mamička môže od januára dostať maximálne 1 260 eur/mesačne ako materské.

Minimálna mzda

Od januára 2017 bola zvýšená minimálna mesačná mzda zo sumy 405 eur na 435 eur.  Na 2. stupni je minimálna mzda 522 eur, na 3. stupni je to  609 eur, na 4. stupni dostane zamestnanec 696 eur, na 5. stupni zase 783 eur a na 6. stupni dostane 870 eur.

Minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2017 je 2,50 eura.

Daňové priznanie v marci 2017

Každý kto dosiahol v roku 2016 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, je povinný podať daňové priznanie. Inak povedané, ak presiahnete príjem 1 901,67 za rok 2016, musíte podať daňové priznanie.

Prijaté ceny alebo výhry sú oslobodené od dane pokiaľ neprevyšujú hodnotu 350 eur.

Daňový bonus v roku 2017

Daňový bonus je v tomto roku na jedno dieťa mesačne vo výške 21,41 eur. Suma za celý rok je v hodnote 256,92 eur na jedno dieťa.

Hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku je v hodnote 2 610 eur.

Zmena dôchodkového veku

K 1. januáru 2017 došlo k zmene odchodu do starobného dôchodku. Dôchodkový vek sa upravil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa hlavne poistencov, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

Zdroj: etrend.sk  |  Foto: pixabay.com