O nezvyčajné predstavenie sa postaral istý mladý muž v americkej talentovej súťaži, ktorý sa na pódiu objavil s prelepenými ústami. Okamžite vyvolal v hľadisku, ale aj u porotcov zvedavosť a netrpezlivo tak čakali, čo si pre nich pripravil.