Do triedy medzi prváčikov na základnej škole v Brehoch nabehli pracovníci sociálky a bez zľutovania vytrhli malého Marca z učiteľkinho náručia. Malý marco celý čas plakal a svedkami toho všetkého boli ostataní prváčikovia.