Každá z nás to asi pozná. Stretnete úžasného chlapa a všetko skvele klape. Zrazu sa však dozviete, že on to asi tak perfektne nevidí, keďže si popri vás našiel bokovku. Prečo to muži robia?