Z každej strany počúvame, koľko peňazí chýba v štátnom rozpočte, koľko potrebujeme doň vrátiť a podobné plačúce frázy od našich politikov.

Podľa spoločnosti EOS KSI Slovensko a jej dát, ktorá sa venuje správe a manažmentu pohľadávok, priemerný dlh Slovákov je vo výške 650 eur. Dlhy sa týkajú najmä bežných splácaní spotrebných úverov, nasledujú telekomunikačné služby, poistenie, a potom sú to energetické služby, kde si Slováci neplnia svoje finančné záväzky. Podľa štatistík sa to dá rozložiť a nasledujúce čísla sú smerodajné.

Databáza spoločnosti EOS KSI vyjadruje, že dlhy siahajú v priemere do výšky 250 eur a to až v prípade 62 % Slovákov. Zistilo sa, že až 65 % občanov nie je schopných splácať svoje dlhy alebo v ďalšej variante poruší splátkový kalendár. Tieto percentuálne odhady sú naozaj dosť vysoké. Pozdĺžnosti slovenského obyvateľstva, podľa Národnej banky narástli do závratných výšok a to až 26,29 miliardy eur.

Zdroj: aktuality.sk | Foto: Alphafm.gr