Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na svojej oficiálnej stránke výstrahy 2. a 3. stupňa pre niekoľko slovenských miest. Upozornenie platí až do odvolania!

SHMÚ upozorňuje obyvateľov Slovenska na mimoriadne nepriaznivú smogovú situáciu častice PM10, ktorá sa týka hneď niekoľkých miest, medzi ktorými je dokonca aj naše hlavné mesto. Upozornenie 2. stupňa sa týka mies Bratislava, Jelšava, Malacky, Krompachy, Nitra, Prešov, Prievidza, Senica, Trnava, Martin, Vrútky, Ružomberok, Žilina, Topoľníky a Veľká Ida.

Vydané sú dokonca aj výstrahy 3. stupňa a to pre mestá Košice a Banská Bystrica, kde je situácia najvážnejšia. Všetky výstrahy platia až do odvolania. Ľudia by sa mali preto vyhýbať dlhému pohybu po vonku a radšej sa zdržiavať iba dnu. Taktiež sa odporúča kratšie vetranie obytných miestností.

Čo sú častice PM10?

Častice PM10 môžu pochádzať z rôznych zdrojov ako je napríklad sopečná činnosť, lesné požiare, piesok z púštnych oblastí, ktorý sa niekoľkokrát za rok dostáva aj na naše územie alebo sem tiež patria aj emisie zo spaľovacích procesov ako je vykurovanie domácností, doprava, energetický priemysel či spaľovanie odpadu.

Práve v zimných mesiacoch sa kvalita ovzdušia výrazne zhoršuje kvôli emisiám z vykurovania, ktoré sa v zime zvyšujú dvojnásobne oproti iným mesiacom v roku. Tieto častice sú pre ľudské zdravie mimoriadne nebezpečné a vdychovanie sadzí zo spaľovania biomasy, uhlia alebo dieselových motorov môže na náš organizumus pôsobiť karcinogénne, čiže rakovinotvorne.

Aktuálna situácia môže najhoršie pôsobiť na starších ľudí, na osoby s ochoreniami
dýchacej a srdcovo–cievnej sústavy, alergikov a astmatikov, veľmi malé deti a taktiež na tehotné ženy.

Zdroj: shmu.sk | Foto: depositphotos.com