Návrh zákona z dielne hnutia Sme rodina na čele s Borisom Kollárom o exekučnej amnestii neprešiel. Slováci tak budú musieť okrem svojich dlhov vyplatiť aj poplatky a nehorázne sankcie.

[sociallocker]Ak ste dlžníkom na daňovom úrade či sociálnej poisťovni, štát vám nič neodpustí. Aj keď hnutie Sme rodina predložilo sľubne vyzerajúci návrh zákona o exekučnej amnestii, tento dnes nebol v parlamente posunutý ani do druhého čitania.

V praxi to teda znamená, že pokiaľ ste dlžníkom, musíte zaplatiť riadne nielen svoj dlh, ale aj predražené poplatky a sankcie z omeškania, o ktoré sa váš pôvodný dlh poriadne navýši. Váš pôvodný dlh 200 eur sa tak môže o pár rokov vyšplhať aj na závratných 4000 eur. Práve od týchto navyšujúcich poplatkov mal byť podľa navrhovaného zákona zadĺžený občan oslobodený.

Boris Kollár sa snažil vo svojom zákone o to, aby si ľudia platili svoje podlžnosti, no zároveň nepreplácali trovy pre inštitúcie: “Vytvorili sme si tu po 27 rokoch armádu finančných otrokov, vystriedalo sa tu veľa vlád, nikto nemyslel na ľudí. Keď vieme oddlžiť banky, oligarchov, je našou povinnosťou oddlžiť aj bežných ľudí,” rozhorčoval sa poslanec. Dnes však poslanci rozhodli o tom, že Slováci žiadnu pomoc ani odpustenie poplatkov za dlžoby očakávať nemôžu.

zakon o exekucnej amnestii

Čo robiť, aby ste sa nestali dlžníkom

Ako vznikne dlh

 • Neplatením poistného
 • Platením poistného v nižšej sume
 • Platením poistného s omeškaním
 • Neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu
 • Predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním
 • Uložením pokuty za neplnenie alebo nesprávne plnenie prihlasovacích, odhlasovacích alebo oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni

Ako sa o dlhu dozviete

 • Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni od 3,32 eur. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne.
 • Doručením rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, o uložení pokuty.
 • Osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
 • Je v záujme klienta informovať sa o svojom dlhu, keďže s každým dňom omeškania s platením poistného narastá aj sankcia – penále za oneskorené alebo nesprávne nižšie platby. (Sociálna poisťovňa nie je povinná upozorňovať klientov na dlžné sumy.)

Čo robiť, aby váš dlh nenarastal

 • Čo najskôr dlžnú sumu uhradiť.
 • Navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, komunikovať o dlhu a riešiť situáciu.
 • V čase, kým ešte nie je pohľadávka postúpená na exekúciu, požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový kalendár.

Zdroj: pravda.sk |  Foto: Facebook
[/sociallocker]