V niektorých prípadoch môže nastať situácia, kedy pacient alebo jeho príbuzní nie sú spokojní so zdravotnou starostlivosťou v nemocnici či v domove sociálnych služieb. Jedným z riešení je podanie oficiálnej sťažnosti. V tejto veci však dôjde k zásadnej zmene!

Za posledné dva roky eviduje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zvýšený počet podaných sťažností zo strany pacientov či ich rodinných príslušníkov. Celkovo ide o 2 519 sťažností za rok 2020 a 2021, pričom až 939 z nich sa týkalo nespokojnosti v postupe pri liečbe. Druhým najčastejším dôvodom podnetov bolo úmrtie pacienta, kým na treťom mieste sú sťažnosti z rôznych kategórií.

V priebehu roka 2021 sa ukončilo 1 894 podaní a zvyšných 625 sťažností je stále v riešení. Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo až 720 sťažností neopodstatnených, v dôsledku čoho navrhol spoplatnenie žiadosti sumou 66 eur. „Zámerom spoplatnenia má byť eliminácia zjavne neopodstatnených, špekulatívnych alebo šikanóznych podnetov, ktorých výsledkom nie je zlepšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, vykonávania verejného zdravotného poistenia, resp. zjednanie nápravy,“ vysvetlil úrad v správe o činnosti za rok 2021.

Poplatok za žiadosť nemajú platiť osoby v hmotnej núdzi alebo držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím. Peniaze sa majú pacientovi vrátiť, ak sa preukáže, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. Asociácia na ochranu práv pacientov SR však tento návrh považuje za diskriminačný. ,,Spoplatnenie podania podnetov na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je štátnou inštitúciou platenou z daní nás všetkých, považujeme za neprípustné a diskriminačné. Domáhať sa svojich práv a podať podnet na prešetrenie, ak máme podozrenie na ich porušenie, je zákonné právo každého občana SR,“ uviedla prezidentka asociácie Mária Lévyová pre plusku.sk.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<

Zdroj: udzs-sk.sk, pluska.sk  |  Foto: FB/MZ SR, Pixabay