Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove potvrdil 9. júna výskyt epidémie salmonelózy v meste Trebišov na východnom Slovensku. Zo žemľovky sa nakazilo 46 ľudí, ženu museli aj operovať. 

Hygienici boli informovaní o výskyte hnačkových ochorení zrejme infekčného pôvodu od praktickej lekárky. Ochorenie sa prejavilo u dvoch stravníkov, ktorí odoberajú jedlo z jednej zo stravovacích prevádzok. Tí mali konzumovať žemľovku.

Podľa slov riaditeľky RÚVZ v Trebišove Terézie Konevičovej boli po tomto nahlásení vyslaní do zariadenia sociálnych služieb dvaja odborní zamestnanci. Vyšetriť mali príčiny nákazy a následne vykonať opatrenia v jej ohnisku.

Zamestnanci stravovacieho oddelenia v tento deň pripravili spolu 113 obedov, z ktorých 70 bolo vydaných v zariadení a 43 mimo zariadenia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru a epidemiologickým vyšetrením došlo k zisteniu, že hnačkovité ochorenie sa po konzumácii tohto jedla prejavilo aj u klientov, žijúcich v tomto zariadení.

Klinické príznaky ochorenia sa však postupne prejavovali aj u ostatných klientov a tak úrad nariadil plošnú dezinfekciu a zvýšený zdravotný dozor.

Na Infektologickom oddelení nemocnice Svet zdravia v Michalovciach boli počas tohto týždňa v utorok 6. júna a v stredu 7. júna hospitalizovaní 13. pacienti nakazení salmonelózou. Nakoľko sa u jednej z pacientiek prejavovali vážnejšie komplikácie, musela sa podrobiť operačnému zákroku. Aktuálne sa nachádza na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO) a jej stav sa zlepšuje. Informoval o tom primár infektologického oddelenia nemocnice Svet zdravia Michalovce Štefan Zamba.

Ďalší pacienti sú stabilizovaní a čoskoro budú prepustení do domácej liečby.

Zdroj: dolnyzemplin.korzar.sme.sk | Ilustračná foto: pixabay.com