Najčítanejší pánsky magazín na Slovensku Manmagazin.sk sa môže opäť pochváliť unikátnymi zábermi. Exkluzívne iba pre nich sa totiž vyzliekla známa slovenská speváčka zo skupiny PAPAJAM.