Markizácka tvár sa strela s filmovými hviezdami. Teraz sa môže pochváliť, že má tetovanie napríklad aj od Willa Smitha.