Polícia Slovenskej republiky informuje na svojich stránkach o hoaxoch, ktoré sa šíria internetom. Tie uvádzajú, že úmrtnosť na Slovensku bola v roku 2020 približne rovnaká, ako po minulé roky. Touto informáciou presviedčajú ľudí o tom, že koronavírus nie je taký nebezpečný, akým sa prezentuje. Je to však naozaj tak?

Konšpirátori sa vyjadrovali k úmrtnosti v roku 2020 bez údajov z októbra, novembra a decembra minulého roka. Z ich výpočtov tak vyplýva, že počet zosnulých je približne rovnaký, ako po minulé roky: „Jednoducho si úmrtia spriemerovali s údajmi za posledné roky. Suma sumárum, konšpirátori spriemerovali obdobie, keď koronavírus neexistoval a zasadili ich do obdobia, keď existoval. Nevadilo im, že to nemalo nič s realitou spoločné, uvádza polícia.

Údaje o zosnulých za skončený mesiac úrad zhromaždí a spracuje v priebehu dvoch mesiacov, informuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. „Aby sme obmedzili a vyvrátili šírené nepravdivé hoaxy a dezinformácie, zverejňujeme predbežné dáta za november v predstihu. Decembrové predbežné dáta budú dostupné začiatkom februára a definitívne údaje za celý referenčný rok 2020 v marci 2021,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Kým v novembri vzrástol počet mŕtvych o 36 % oproti priemerným hodnotám mesiaca predošlých piatich rokov, v októbri to bolo o 20 % viac ľudí. Päťročný priemer bol výrazne prekonaný najmä v spomínaných dvoch mesiacoch. Išlo predovšetkým o seniorov vo veku nad 65 rokov.

Od začiatku roka do konca novembra zomrelo 51 276 osôb. Reálny súhrn bez decembrových údajov zatiaľ značí, že počet úmrtí vzrástol o necelých 5 %, a to z dôvodu, že od januára do júna zomieralo v krajine menej ľudí ako po minulé roky.

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky, slovak.statistics.sk | Foto: wikimedia.org, pxhere.com