Sčítanie obyvateľov sa bude na Slovensku konať po desiatich rokoch, a to v období od 15. februára do 31. marca. Do evidencie by sa mal zapojiť každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Zuzana Čaputová vyjadrila vysokú mieru dôležitosti tohto úkonu hneď z viacerých aspektov života v krajine.

Nové sčítavanie obyvateľov, domov a bytov po desiatich rokoch by malo priniesť komplexný prehľad o tom, ako sa Slovensko a jej obyvatelia zmenili. Má veľký význam pre podporu rozhodovania ohľadom budovania a riešenia dopravnej infraštruktúry, ale aj budovania siete školských a zdravotníckych zariadení. Sčítanie obyvateľstva má rovnako dopad i na vývoj oddychových zón, parkov, športovísk a detských ihrísk.

Prezidentka vyjadrila na sociálnej sieti dôležitosť tohto úkonu na základe diskusie s členmi poradného výboru pre menšiny. “Sčítanie obyvateľstva je nesmierne dôležité pre presné nastavenie verejných politík a obzvlášť pre rozvoj miest a obcí, keďže od neho sa odvíja aj financovanie samospráv. Sčítanie je však kľúčové aj pre národnostné menšiny, pretože údaj o ich početnosti vo významnej miere ovplyvňuje ich možnosti uplatňovať si menšinové práva.Čaputová sa zároveň stotožňuje s hodnotením členov poradného výboru, ktorí uvádzajú, že sa iba pár dní pred sčítaním dejú zásadné zmeny, a to bez odbornej diskusie. Jedná sa o bod, v ktorom môže v dotazníku občan uviesť príslušnosť k jednej alebo k dvom národnostným menšinám.

“Nepovažujem za správne, že Štatistický úrad pristúpil k spochybneniu dosiahnutého konsenzu pár dní pred začiatkom sčítania, v skrátenom pripomienkovom konaní, a to v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády. Tento sporný postup ďaleko presahuje tému, ktorá sa úzko dotýka najmä národnostných menšín. Pretože dôveryhodné inštitúcie, ktoré konajú predvídateľne a na základe pravidiel, sú základom fungujúceho štátu. Z dnešného rozhovoru s členmi poradného výboru vyplynulo aj to, že k ukľudneniu situácie by prospelo poznať jasnú predstavu vlády o tom, ako budú výsledky sčítania smerom k národnostným menšinám implementované. Pomohlo by to aj k vyššej miere dôvery k celému procesu sčítania obyvateľstva,” reaguje prezidentka Zuzana Čaputová.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<<

Zdroj: IG/zuzana_caputova, scitanie.sk | Foto: IG/zuzana_caputova