Slovenské mestá pravidelne navštevujú cirkusy, kde vystupujú zvieratá. Slony, tigre či opice už možno ale na Slovensku v cirkusoch neuvidíme. Niektorých táto správa teší, iní si cirkus bez zvierať nevedia predstaviť.